Chcesz potwierdzić swoją wiedzę językową międzynarodowym certyfikatem Cambridge? Możesz to zrobić bez wyjeżdżania z Wielunia!

Dzięki wytężonej pracy naszych lektorów i zaangażowaniu uczniów uzyskaliśmy status CAMBRIDGE EXAMS PREPARATION CENTRE – Centrum Przygotowawcze do Egzaminów Cambridge.

Pomogliśmy dziesiątkom uczniów – dzieciom, młodzieży, dorosłym w zdobyciu certyfikatów Cambridge na poziomach od A1 do C2.

 

Poniżej prezentujemy dane za lata 1998-2019, kiedy to z sukcesem przygotowaliśmy naszych uczniów do następujących egzaminów (stan po sesji z czerwca 2019)

YLE MOVERS - dzieci w wieku 7-12 lat, poziom A1

Motywacja do dalszej nauki – dzieci, które wiedzą, że czeka je egzamin, zaczynają uczyć się języka ze zdwojonym zapałem. Chętnym oferujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia w celu zapoznania się z formułą egzaminu i przećwiczenia jego elementów.

Liczba zdających: 10 dzieci – zdało 100%

PET - Młodzież, dorośli, poziom B1

Uznawany przez wielu pracodawców jako dowód komunikatywnej znajomości języka.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2019): 32 osoby – młodzież/dorośli –  zdało: 94%

English First (FCE) - Młodzież, dorośli, poziom B2

+  Kursy certyfikatowe na poziomie B2

Kurs na poziomie B2  przygotowuje do egzaminu FCE – ENGLISH FIRST. Certyfikat na tym poziomie świadczy o bardzo dobrej komunikacji w języku angielskim i jest przepustką do dobrej pracy, staży zagranicznych, wyjazdów na Erasmusa itp.

Uznawany przez tysiące instytucji biznesowych i edukacyjnych na świecie jako dowód umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, w Polsce uprawnia między innymi do nauczania j. angielskiego w przedszkolach i klasach I-III SP.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2019)  254 osoby – młodzież/dorośli  – zdało 99%

English Advanced (CAE) - Młodzież, dorośli, poziom C1

Kurs na poziomie C1  przygotowuje do egzaminu CAE – ENGLISH ADVANCED. W Polsce uprawnia do nauczania języka angielskiego na wszystkich szczeblach edukacji, świadczy o bardzo dobrej znajomości języka, jego zawiłości gramatycznych i leksykalnych. W naszej szkole zdaje go głównie młodzież, niekiedy nawet ze szkół podstawowych. Udało nam się również przygotować do tego egzaminu kilkoro germanistów, którzy dzięki zdobyciu tego certyfikatu poszerzyli zakres nauczanych przez siebie języków.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2019) 89 osób – młodzież/dorośli – zdało 98%

Proficiency in English - Młodzież, dorośli, poziom C2

Kurs na poziomie C2  przygotowuje do egzaminu CPE – PROFICIENCY IN ENGLISH. To wyzwanie dla najlepszych z najlepszych. Większość native speakerów miałaby kłopot z jego zaliczeniem. My prowadzimy takie kursy i część naszych absolwentów mierzy się z tym wyzwaniem. Gdyby nie fakt, że młodzież szkolna opuszcza Wieluń, a wraz z nim nasze mury po maturze – z pewnością dużo więcej osób zdołałoby się z nami przygotować do tego egzaminu.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2019) 10 osób – młodzież – zdało 9 osób

98%

zdanych egzaminów

396

uczestników