502 523 285 - pn.- czw. 14:00 - 20:00
504 091 964 - pn. – pt. 12:00 - 20:00

Konkurs na Kartkę Urodzinową

Blackhorse > Konkurs na Kartkę Urodzinową

Konkurs na Kartkę Urodzinową

Author:
Marta
Posted in:
AKTUALNOŚCI
Comments:
Brak komentarzy

Drodzy Uczniowie!

 

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

             NA KARTKĘ URODZINOWĄ DLA BLACK HORSE

             z okazji 30-lecia istnienia naszej Szkoły

Regulamin Konkursu 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie. 
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych Black Horse, ul. POW 3, 98-300  Wieluń.
 3. Tematem konkursu jest własnoręcznie wykonana kartka urodzinowa z okazji 30–lecia szkoły.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na na stronie internetowej szkoły.  
 5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

CELE KONKURSU 

 1. Uczczenie 30 rocznicy powstania Szkoły Języków Obcych Black Horse 
 2. Wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży. 
 3. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych w języku angielskim (napisanie życzeń). 

UCZESTNICY KONKURSU 

 1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Języków Obcych Black Horse w kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas I-III 
 • uczniowie klas IV-VIII

PRACE KONKURSOWE 

 1. Kratki mogą być wykonane dowolną techniką graficzną lub plastyczną (narysowane, namalowane, wyklejane itp.). 
 2. Rozmiar kartki – A4/A5. 
 3. Praca powinna zawierać życzenia urodzinowe napisane w języku angielskim. 
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 5. Każda praca na odwrocie powinna być czytelnie opisana: imię, nazwisko autora pracy oraz klasa. 
 6. Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (Zał. nr 1 do Regulaminu). 
 7. Kartkę należy dostarczyć do swojego lektora języka angielskiego lub sekretariatu w terminie do 01.06.2022 r.
 8. Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką konkursu, kreatywności twórców, estetyką wykonania oraz tekstu życzeń. 
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2022 r., a zdjęcia wyróżnionych prac zostaną opublikowane na profilu Szkoły Black Horse na Facebooku.
 10. W ramach konkursu komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej i przyzna nagrody. 
 11. Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest Szkoła Języków Obcych Black Horse, ul. POW 3, 98-300 Wieluń. 
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Języków Obcych Black Horse można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: marta@blackhorse.edu.pl .
 3. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej blackhorse.edu.pl i na profilu szkoły na portalu Facebook.  
 4.  Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach.
 5. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. 
 6. Odbiorcą pozyskanych przez Administratora danych osobowych jest komisja konkursowa powołana przez dyrektora Szkoły Black Horse. W przypadku autorów zwycięskich prac odbiorcą części pozyskanych przez Organizatora danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, klasy) i wizerunku są użytkownicy strony internetowej www. blackhorse.edu.pl oraz profilu szkoły na portalu Facebook. 
 7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
 9.  Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
0 0 votes
Oceń wpis
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze