502 523 285 - pn.- pt. 14:00 - 20:00
504 091 964 - pn. – pt. 12:00 - 20:00

Kursy certyfikatowe w Black Horse, czyli jakie?

Blackhorse > Kursy certyfikatowe w Black Horse, czyli jakie?

Kursy certyfikatowe w Black Horse, czyli jakie?

Author:
Marta
Posted in:
BLOG
Comments:
Brak komentarzy

Autorka: Barbara Antosik, dyrektorka i właścicielka Black Horse

Kursy certyfikatowe w naszej szkole to kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów Cambridge z języka angielskiego na różnych poziomach – od A1 do C2.

Egzaminy Cambridge – gdzie można zdawać?

Te egzaminy są przeprowadzane na całym świecie i na całym świecie wyglądają tak samo. Każdy egzamin na danym poziomie składa się z takich samych części, trwa tyle samo czasu, jest oceniany według tych samych kryteriów. Niezależnie, czy zdasz go w naszej szkole pod nadzorem centrum egzaminacyjnego, w Londynie, Nowym Yorku czy Tokio, uzyskasz taki sam certyfikat. Oczywiście treści egzaminu zmieniają się w każdej sesji, jednak struktura i poziom są stałe. Egzaminy przeprowadzane są w Centrach Egzaminacyjnych English Language Assessment na całym świecie lub w Centrach Przygotowawczych pod nadzorem Centrum Egzaminacyjnego.

Egzaminy Cambridge – kto je przeprowadza w Black Horse?

Nasza szkoła posiada status Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge i współpracuje z Autoryzowanym Centrum  Egzaminacyjnym  English Language Assessment PL 251 – British Centre z Łodzi. Kursy certyfikatowe prowadzimy od 1998 roku. W pierwszych latach nasi uczniowie musieli zdawać egzaminy w Centrach Egzaminacyjnych w większych miastach, od 2010 roku zdają je w naszej szkole.

Egzaminy te przeprowadzają u nas egzaminatorzy współpracujący z British Centre z Łodzi i za każdym razem tworzą niezwykle przyjazną atmosferę, która przekłada się na mniejszy stres, a co za tym idzie, na wspaniałe wyniki naszych uczniów.

Egzaminy Cambridge – dlaczego warto je zdawać?

Po pierwsze…

Standaryzacja egzaminów Cambridge sprawia, że certyfikat uzyskany w efekcie zdania tego egzaminu będzie miał tę samą moc w każdym miejscu świata i rozpozna go pracodawca na każdym kontynencie!

Po drugie…

Egzamin Cambridge sprawdza praktyczną wiedzę językową na danym poziomie w każdym jej aspekcie – czytania ze zrozumieniem i zastosowania struktur gramatycznych, pisania, słuchania, mówienia. Przygotowując się do egzaminu na „kursie certyfikatowym” mamy pewność, że żaden praktyczny element wiedzy językowej nie będzie pominięty.

Po trzecie…

                Kursy certyfikatowe w naszej szkole zapewniają systematyczność i ciągłość nauki oraz przechodzenie, wraz z wiekiem i zdobywaną wiedzą, na kolejne poziomy – począwszy od A1 i A2 dla dzieci (YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS), poprzez poziomy B1 i B2, aż do C1 i C2 dla młodzieży i dorosłych.

Część naszych absolwentów, którzy zaczynali od zabawy z angielskim w Black Horse w wieku przedszkolnym, zakończyła naukę w naszej szkole w ostatniej klasie liceum, koronując ją certyfikatem Proficiency C2, którego zdobycie w wieku 19 lat to naprawdę rzadkość i ogromny sukces!!!

Po czwarte…

                Kursy certyfikatowe to kursy tzw. „czterogodzinne”, co oznacza,  że odbywają się w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (u nas to 2 x 100 minut tygodniowo), bo tylko taka intensywność umożliwia rzetelne przygotowanie  do egzaminu Cambridge, zwłaszcza od poziomu B1 wzwyż.  Nasi uczniowie czerpią bardzo dużo wiedzy z samych zajęć, taka systematyczność gwarantuje szybki i stały postęp.

Po piąte…

Mogę tak jeszcze długo, ale zwrócę uwagę na kolejny istotny aspekt – uczestnicząc w kursie certyfikatowym na poziomie B2 (przygotowanie do egzaminu B2 First) lub C1 (przygotowanie do egzaminu C1 Advanced) – świetnie zdasz maturę, zarówno podstawową, jak i rozszerzoną. Ponadto, uzyskasz uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III SP (B2 First) lub na wszystkich szczeblach edukacji (C1 Advanced).

Poczytaj więcej o EGZAMINACH CAMBRIDGE, napisz kilka słów komentarza poniżej…