“Innovate or die” Bill Gates

Czy wiecie, że w ciągu zeszłego tygodnia (16-20 marca) wdrożyliśmy nauczanie online we wszystkich naszych grupach? Przeszkoliliśmy się nawzajem – 23 lektorów, którzy następnie przeszkolili wszystkich naszych uczniów – około 600 osób  – ponad 70 grup oraz kilkadziesiąt osób na zajęciach indywidualnych – z użytkowania platformy e-learningowej. Pierwsze zajęcia online odbyły się już 16 marca…