Nasi uczniowie przygotowują się z nami do egzaminów międzynarodowych Cambridge i zdają je w naszej szkole w Wieluniu.  Posiadamy status centrum przygotowań do  egzaminów Cambridge – CAMBRIDGE  EXAMS PREPARATION CENTRE, a nasi lektorzy są specjalistami od przygotowań do tychże egzaminów na wszystkich poziomach – od A1 do C2 włącznie !!!

Już za chwilę powiększymy liczbę zdających o egzaminy:

PET for SCHOOLS – 8 czerwca 2019r.  – 12 naszych uczennic w wieku 12-15 lat przystąpi do tego egzaminu!,  (sesja w Black Horse)

English First (FCE) – 8 czerwca 2019r. –  17 naszych uczniów i uczennic  – dorośli i młodzież przystąpi do tego egzaminu (sesja w Black Horse)

English Advanced (CAE) – 12 czerwca 2019r. – 1 nasza uczennica przystąpi do tego egzaminu (w British Centre w Łodzi)

Proficiency in English (CPE) – 13 czerwca 2019r. – dwoje naszych uczniów przystąpi do tego egzaminu (centrum egzaminacyjne w Częstochowie)

Poniżej dane za lata 1998-2018, kiedy to z sukcesem przygotowaliśmy naszych uczniów do następujących egzaminów (stan po sesji z czerwca 2018)

YLE MOVERS - dzieci w wieku 7-12 lat, poziom A1

Motywacja do dalszej nauki – dzieci, które wiedzą, że czeka je egzamin, zaczynają uczyć się języka ze zdwojonym zapałem. Chętnym oferujemy dodatkowe bezpłatne zajęcia w celu zapoznania się z formułą egzaminu i przećwiczenia jego elementów.

Liczba zdających: 10 dzieci

Zdało: 100%

PET - Młodzież, dorośli, poziom B1

Uznawany przez wielu pracodawców jako dowód komunikatywnej znajomości języka.

Liczba zdających: 20 osób – młodzież/dorośli

Zdało: 90%

English First (FCE) - Młodzież, dorośli, poziom B2

+  Kursy certyfikatowe na poziomie B2

Kurs na poziomie B2  przygotowuje do egzaminu FCE – ENGLISH FIRST. Certyfikat na tym poziomie świadczy o bardzo dobrej komunikacji w języku angielskim i jest przepustką do dobrej pracy, staży zagranicznych, wyjazdów na Erasmusa itp.

Uznawany przez tysiące instytucji biznesowych i edukacyjnych na świecie jako dowód umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, w Polsce uprawnia między innymi do nauczania j. angielskiego w przedszkolach i klasach I-III SP.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018)  237 osób – młodzież/dorośli  – zdało 99%

English Advanced (CAE) - Młodzież, dorośli, poziom C1

Kurs na poziomie C1  przygotowuje do egzaminu CAE – ENGLISH ADVANCED. W Polsce uprawnia do nauczania języka angielskiego na wszystkich szczeblach edukacji, świadczy o bardzo dobrej znajomości języka, jego zawiłości gramatycznych i leksykalnych. W naszej szkole zdaje go głównie młodzież, niekiedy nawet ze szkół podstawowych. Udało nam się również przygotować do tego egzaminu kilkoro germanistów, którzy dzięki zdobyciu tego certyfikatu poszerzyli zakres nauczanych przez siebie języków.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018) 88 osób – młodzież/dorośli – zdało 98%

Proficiency in English - Młodzież, dorośli, poziom C2

Kurs na poziomie C2  przygotowuje do egzaminu CPE – PROFICIENCY IN ENGLISH. To wyzwanie dla najlepszych z najlepszych. Większość native speakerów miałaby kłopot z jego zaliczeniem. My prowadzimy takie kursy i część naszych absolwentów mierzy się z tym wyzwaniem. Gdyby nie fakt, że młodzież szkolna opuszcza Wieluń, a wraz z nim nasze mury po maturze – z pewnością dużo więcej osób zdołałoby się z nami przygotować do tego egzaminu.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018) 8 osób – młodzież – zdało 7 osób

0
%
zdanych egzaminów
0
uczestników