Dzieci z klas I-IV SP uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu po 50 minut, od V klasy można  wybrać także kurs intensywny 2 x 100 minut tygodniowo.

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach międzyszkolnych i z chęcią biorą udział w naszych zajęciach. Wybierając kurs intensywny dzieci przygotowują się z nami do międzynarodowych egzaminów Cambridge – YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS, a także  PET for SCHOOLS, a nawet do egzaminu English First (FCE) !

Te sukcesy są w dużej mierze zasługą zaangażowanych rodziców, którzy niejednokrotnie przywożą dzieci do naszej szkoły z odległych miejscowości i współpracują z lektorami w celu motywowania swoich pociech. Nauka języka w szkole podstawowej to niezwykle ważny etap na drodze jego poznawania. Jeśli dziecko nauczy się stosować język obcy w mowie, to jako dorosły nie będzie borykać się z symptomem „blokady językowej”, na który niejednokrotnie cierpią nasi dorośli uczniowie i muszą włożyć podwójną pracę, by przełamać tę barierę psychologiczną.

Zachęcamy do zapisania dziecka na naukę języka w Black Horse – nasi niezwykli lektorzy pomogą mu odkryć jego talenty, nie tylko językowe – na lekcjach śpiewamy, rysujemy, gramy i tańczymy bo nauka języka to wspaniała przygoda !!!

Jak wyglądają zajęcia?