Kursy dla przedszkolaków

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym:

2 razy w tygodniu po 50 minut                                 (grupy 5-6-latków)

2 razy w tygodniu po 40 minut                                 (grupy 3-4-latków  oraz  4-5-latków)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób.  Kurs całoroczny obejmuje 62 lekcje.

Cena kursu całorocznego dla przedszkolaków w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 520 zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 470 zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 470 zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 440 zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

UWAGA  PRZEDSZKOLAKI Z PRZEDSZKOLA NR 2

Podobnie jak w ubiegłych latach oferujemy zajęcia na godzinę 15.00 z przyprowadzaniem dzieci z przedszkola.

Kursy dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym:

2 razy w tygodniu po 50 minut                      (klasy od ISP  do VISP)

1 raz w tygodniu po 100 minut                      (klasy VII, VIII SP)

2 razy w tygodniu po 100 minut                    (intensywna nauka w grupach 4-godzinnych i certyfikatowych

dla chętnych)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób.  Kurs całoroczny obejmuje 62 lekcje (przy 2 lekcjach tygodniowo) lub 124 lekcje (przy 4 lekcjach tygodniowo).

Cena kursu całorocznego (62 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 520zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 470zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 470zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 440zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 850zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 780zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 780zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 750zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Kursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy młodzież:

1 raz w tygodniu po 100 minut                      (62 lekcje w roku)

2 razy w tygodniu po 100 minut                    (124 lekcje w roku, intensywna nauka w grupach certyfikatowych

dla chętnych)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

Cena kursu całorocznego (62 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 520zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 470zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 470zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 440zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 850zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 780zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 780zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 750zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Kursy dla maturzystów 2020

Zapraszamy młodzież z klas maturalnych

1 raz w tygodniu po 100 minut                      (48 lekcji w roku – od października 2019 do kwietnia 2020)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

Cena kursu w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

2 wpłaty po 520zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

2 wpłaty po 490zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

2 wpłaty po 490zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

2 wpłaty po 460zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Osoby o dobrej znajomości języka zachęcamy do uczestnictwa w kursach certyfikatowych, gdyż ich intensywność i forma są świetnym przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie, którzy w tych kursach biorą udział, osiągają świetne wyniki na maturze – zazwyczaj 100% z matury rozszerzonej ustnej i między 90 a 100% z matury rozszerzonej pisemnej. Zapraszamy!

Kursy dla osób dorosłych (wszystkie poziomy)

Zapraszamy osoby dorosłe:

2 razy w tygodniu po 100 minut                    (124 lekcje w roku)

1 raz w tygodniu po 100 minut                      (62 lekcje w roku na życzenie)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 830zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 780zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 780zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 750zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Cena kursu całorocznego (62 lekcje) w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 550zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 500zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 500zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 470zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Niektórzy spośród Państwa uczestniczą również w kursach certyfikatowych – informacje poniżej.

Kursy certyfikatowe (młodzież, dorośli)

Intensywność kursów certyfikatowych:

2 razy w tygodniu po 100 minut                    (124 lekcje w roku)

Nauka odbywa się w grupach liczących od 5 do 10 osób na 3 poziomach zaawansowania:

B2 – przygotowanie do egzaminu FCE – ENGLISH FIRST

C1 – przygotowanie do egzaminu CAE – ENGLISH ADVANCED

C2 – przygotowanie do egzaminu CPE – PROFICIENCY IN ENGLISH

Kursy certyfikatowe na poziomie B2

Kurs na poziomie B2  przygotowuje do egzaminu FCE – ENGLISH FIRST. Certyfikat na tym poziomie świadczy o bardzo dobrej komunikacji w języku angielskim i jest przepustką do dobrej pracy, staży zagranicznych, wyjazdów na Erasmusa itp.

Uznawany przez tysiące instytucji biznesowych i edukacyjnych na świecie jako dowód umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim, w Polsce uprawnia między innymi do nauczania j. angielskiego w przedszkolach i klasach I-III SP.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018)  237 osób – młodzież/dorośli  – zdało 99%

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) na poziomie B2 w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 860zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 810zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 810zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 780zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Kursy certyfikatowe na poziomie C1

Kurs na poziomie C1  przygotowuje do egzaminu CAE – ENGLISH ADVANCED. W Polsce uprawnia do nauczania języka angielskiego na wszystkich szczeblach edukacji, świadczy o bardzo dobrej znajomości języka, jego zawiłości gramatycznych i leksykalnych. W naszej szkole zdaje go głównie młodzież, niekiedy nawet ze szkół podstawowych. Udało nam się również przygotować do tego egzaminu kilkoro germanistów, którzy dzięki zdobyciu tego certyfikatu poszerzyli zakres nauczanych przez siebie języków.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018) 88 osób – młodzież/dorośli – zdało 98%

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) na poziomie C1 w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 890zł                  (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 840zł                  (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 840zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 810zł                  (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Kursy certyfikatowe na poziomie C2

Kurs na poziomie C2  przygotowuje do egzaminu CPE – PROFICIENCY IN ENGLISH. To wyzwanie dla najlepszych z najlepszych. Większość native speakerów miałaby kłopot z jego zaliczeniem. My prowadzimy takie kursy i część naszych absolwentów mierzy się z tym wyzwaniem. Gdyby nie fakt, że młodzież szkolna opuszcza Wieluń, a wraz z nim nasze mury po maturze – z pewnością dużo więcej osób zdołałoby się z nami przygotować do tego egzaminu.

Liczba zdających w naszej szkole (1998-2018) 8 osób – młodzież – zdało 7 osób

Cena kursu całorocznego (124 lekcje) na poziomie C2 w roku szkolnym 2019/20  wynosi:

3 wpłaty po 1050zł                (nowi uczniowie – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po 1000zł                (nowi uczniowie – zapis czerwcowy)

3 wpłaty po 1000zł                (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis wrześniowy)

3 wpłaty po  950zł                (uczniowie Black Horse 2018/19 – zapis czerwcowy)

Nauka w małych grupach (3-4 osoby)

Niekiedy organizujemy naukę w małych grupach – dotyczy to zwłaszcza języków rzadziej spotykanych niż język angielski – np. francuskiego czy niemieckiego. Częstotliwość zajęć i ceny w roku szkolnym 2019/20 wyglądają następująco:

3 wpłaty po 350zł                  – 30 lekcji w roku szkolnym  – 1 lekcja tygodniowo

3 wpłaty po 700zł                  – 60 lekcji w roku szkolnym   –  2 lekcje tygodniowo

3 wpłaty po 1400zł                – 120 lekcji w roku szkolnym – 4 lekcje tygodniowo

Nauka w grupach 2-osobowych

Lekcja 50 minut w grupie 2-osobowej – cena od 40zł od osoby za lekcję. Częstotliwość zajęć – minimum 1 lekcja tygodniowo. Cena uzgadniana jest indywidualnie w zależności od profilu zajęć i poziomu zaawansowania uczestników.

Zajęcia indywidualne

Prowadzimy również zajęcia indywidualne na życzenie uczniów. Ich częstotliwość uzgadniana jest każdorazowo z uczniem. Cena wynosi od 75zł za 50-minutową lekcję i jest uzależniona od profilu zajęć i poziomu zaawansowania uczestnika.